1. Poplatky za vypožičanie sa účtujú za každý načatý deň a ceny za jednotlivé položky su fixné.
  2. Na dobe výpožičky sa dohadujeme vopred a spolu so zapožičanými predmetmi bude uvedená v Zmluve o výpožičke. Zmluva bude ďalej obsahovať Tvoje a naše údaje a všetky legálne podmienky výpožicky. Poplatok za vypožičanie platíš pri jej podpise.
  3. Spolu s poplatkom skladáš aj zálohu vo výške 20% z hodnoty zapožičaných vecí.
  4. Zapožičaný predmet nesmieš požičiavať ďaľším osobám. V prípade straty, či fatálneho poškodenia zapožičaného predmetu si povinný škodu nahradiť v plnej výške zaplatením nákupnej ceny predmetu.
  5. V prípade čiastočného poškodenia, ktoré zásadným spôsobom nenarúša funkčnosť predmetu si vyhradzujeme právo ponechať si zloženú zálohu ako náhradu škody.
  • rental_poriadok.txt
  • Last modified: 2022/09/28 12:53
  • by jonas