1. Pred prvým zapožičaním sa musíš zaregistrovať a zaplatiť do knižničnej pokladne vstupný poplatok vo výške 5 EUR. Ide o formu členského poplatku, ktorý si obnovuješ raz ročne, vždy na výročie registrácie. Členské poplatky budú použité na rozvoj knižnice a nákup nových dokumentov. Registrácia je viazaná na Tvoje meno príp. nickname a emailovú adresu.
  2. Zapožičanie je možné na obdobie jedného mesiaca. Môžes si požičať súčasne iba jeden dokument. (Vo výnimočných prípadoch sme ochotní po dohode urobiť výnimku, čo sa týka dĺžky výpožičky alebo množstva zapožičaných dokumentov.)
  3. Informácie o tom, kto má čo zapožičané sú vždy dostupné na stránke knižnice. To znamená, že všetci vieme, ak niečo zabudneš vrátiť.
  4. Zapožičaný dokument nesmieš požičiavať ďalším osobám. V prípade straty, či poškodenia dokumentu máš povinnosť škodu nahradiť a to buď uhradením plnej nákupnej ceny dokumentu do knižničnej pokladne, alebo priamo zakúpením nového.
  5. Registráciou vyjadruješ súhlas s týmto výpožičným poriadkom. V prípade jeho opakovaného porušovania bude Tvoje členstvo jednostranne zrušené bez náhrady členského poplatku. Zrušenie členstva Ťa nezbavuje povinnosti nahradiť prípadnú spôsobenú škodu, napr. vzniknutú stratou zapožičaného dokumentu.

Počas verejných akcií v priestoroch LOMu je možné nezapožičané materiály prezerať tiež prezenčne, bez nutnosti registrácie či poplatkov.

  • library_poriadok.txt
  • Last modified: 2022/09/28 12:43
  • by jonas